Teknologiat

Finda Osake

Finda Oyj on suomalainen sijoituskonserni, jonka historia ulottuu aina 1800-luvun loppupuolelle, jolloin se aloitti toimintansa puhelinyhtiönä. Nykyään Finda keskittyy sijoitustoimintaan ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiö tunnetaan erityisesti strategisista sijoituksistaan televiestintäsektorilla sekä portfoliosijoituksistaan eri toimialoille.

Yhtiön Tiedot

Tiedot Arvo
Perustettu 1882 (nykyinen muoto 2010)
Pääkonttori Turku, Suomi
Toimiala Sijoitustoiminta
CEO Ei julkistettu
ISIN FI4000349113
Työntekijät Ei julkistettu
Markkina-arvo Ei julkistettu
Listattu Listaamaton

Mitä Finda Tekee?

Finda harjoittaa aktiivista sijoitustoimintaa kahdella pääalueella: televiestinnän strategiset sijoitukset ja portfoliosijoitustoiminta. Yhtiön strategiset sijoitukset keskittyvät telekommunikaatiosektorille, kun taas portfoliosijoitustoiminta kattaa monipuolisesti eri toimialoja ja markkinoita. Findan sijoitustoiminta perustuu arvosijoittamisen periaatteisiin, ja yhtiö etsii kohteita, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde.

Finda sijoittaa pääasiassa likvideihin ja vahvan taseen omaaviin listattuihin yhtiöihin, jotka maksavat hyvää osinkoa. Yhtiö tekee sijoituspäätöksensä itsenäisen arvonmäärityksen perusteella ja ilman maantieteellisiä tai toimialarajoituksia. Findan tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa ja maksaa hyviä osinkoja omistajilleen.

Yhtiön Sijainti

Findan pääkonttori sijaitsee Turussa, mutta yhtiön toiminta kattaa laajasti eri markkinat ja toimialat ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Findan Osake

Findan osake ei ole julkisesti noteerattu, ja yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin. K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta suhteessa A-osakkeeseen.

Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, eikä yhtiöllä ole osakekirjoja. Osakkeiden kaupankäynti tapahtuu pääasiassa yhtiön substanssiarvoa matalammilla hinnoilla, mutta ne ovat seuranneet yhtiön substanssiarvon kehitystä.

Osakkeen Tiedot

Tunnus Arvo
Osakkeen nimi Finda Oyj
Kaupankäyntitunnus Ei julkistettu
ISIN FI4000349113
Listattu Listaamaton
Osakkeen hinta 34,00 EUR (2024)
Markkina-arvo Ei julkistettu
Osakkeiden lukumäärä 13 617 236

Osakkeiden Kaupankäynti

Finda Oy osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, ja kaupankäynti tapahtuu pääasiassa yhtiön omilla kaupankäyntialustoilla tai yksityisissä järjestelyissä. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntihinta on historiansa aikana kasvanut merkittävästi, ja osakkeenomistajat ovat hyötyneet osingoista ja arvonnoususta.

Taloudellinen Kehitys ja Tulevaisuuden Näkymät

Vuonna 2023 Finda jakoi vähemmistöosingon 0,0525 euroa per osake, mikä heijastaa yhtiön maltillista osinkopolitiikkaa. Yhtiö on viime vuosina keskittynyt omistaja-arvon kasvattamiseen ja pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Findan hallitus on ehdottanut toimenpiteitä osakkeiden kaupankäyntikelpoisuuden parantamiseksi ja hinnanmuodostuksen tehostamiseksi.

Yhteenveto

Finda Oyj on pitkäaikainen ja merkittävä suomalainen sijoituskonserni, joka keskittyy omistaja-arvon kasvattamiseen ja osinkojen maksamiseen. Yhtiön osakkeet tarjoavat mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden erityisesti niille, jotka etsivät pitkän aikavälin tuottoja kiinteistö- ja portfoliosijoituksista.

Findan tulevaisuuden näkymät perustuvat aktiiviseen ja strategiseen sijoitustoimintaan, joka tukee yhtiön kasvutavoitteita ja omistaja-arvon kehitystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *