Uncategorized

Pidetäänkö Nettipokeria E-Urheiluna?

Nettipokeri ja e-urheilu ovat olleet varsinkin nuorten ihmisten suosiossa jo pitkään. Tämä on johtanut siihen, että monet ovat alkaneet pohtimaan kysymystä siitä, voidaanko nettipokeria pitää e-urheiluna? 

Vaikka nettipokerissa ja e-urheilussa on monia yhteisiä piirteitä, kuten strateginen ajattelu ja taidon merkitys, niiden välillä on myös jotain keskeisiä eroja. Tämän artikkelin tavoitteena on tarjota kattava katsaus aiheeseen ja pohtia sitä, voiko nettipokerista puhua yhtenä lajina e-urheilun saralla.

Jos olet innokas videopelien pelaaja ja hallitset esimerkiksi todennäköisyyksien laskentaa, pelaa nettipokeria näillä pokerisivuilla ja kokeile onneasi. Samalla voit ihan käytännössä miettiä sitä, pitäisikö nettipokerille antaa virallinen e-urheilustatus.

Mitä yhteistä nettipokerilla ja e-urheilulla on?

Vaikka nettipokeri ja e-urheilu ovat monella tapaa erilaisia, ne jakavat myös monia samankaltaisuuksia. Yhteistä niille on se, että ne molemmat ovat viime kädessä taitoon perustuvia pelejä.

Nettipokerissa voi lyhyellä aikavälillä voittaa suuriakin potteja tuurilla, mutta mitä enemmän pokeria pelaa, sitä suurempi merkitys pelaajan taidolla on. Samoin e-urheilu on pohjimmiltaan taitoon perustuvaa, jolloin jyvät erottuu akanoista pitkässä juoksussa. 

Esimerkiksi Counter Strikessa ja nettipokerissa joutuu ajattelemaan sekä strategisesti että miettimään sitä, miten vastustaja pelaa ja muokata omaa peliään sen mukaan. Ilman tällaista lähestymistapaa tällaisissa peleissä on hyvin vaikea pärjätä varsinkaan korkeammalla tasolla. 

Samoin pärjätäkseen nettipokerissa ja e-urheilussa ammattilaispelaajien on käytettävä paljon aikaa harjoitteluun. Jotta pelaaminen pysyy ammattimaisena, omia taitoja on kehitettävä aktiivisesti.

Huipulla kilpailu on tietysti kovaa ja halukkaita on tarjolla paljon. Tämän takia nettipokerissa ja e-urheilussa on oltava sekä lahjakas että ahkera, mikäli niissä mielii pärjätä.

Yhteistä näille lajeille on myös se, että monet ovat kritisoineet fyysisyyden puuttumista niihin liittyen. Jotkut eivät pidä kumpaakaan urheiluna, koska urheilulle keskeistä on usein nimenomaan yksilön fyysiset suoritteet.

Pokerin ja e-urheilun keskeisimmät eroavaisuudet

Vaikka nettipokerilla ja e-urheilulla on paljon samaa, niiden välillä on myös merkittäviä eroja. Tarkastelemalla näitä tekijöitä voidaan pohtia myös sitä, voidaanko nettipokerin pelaamista pitää e-urheilun muotona.

Riippuen pokeripelistä yksi suurimmista eroista saattaa olla onnen ja taidon suhde. Jotkin pokerin muodot perustuvat pitkälti taitoon, mutta toisissa tuurikin näyttelee merkittävää osaa. 

Videopeleissä taas taito korostuu erityisesti CS:GOn tai Dotan kaltaisissa peleissä, sillä niissä tuurilla on hyvin pieni rooli.

Usein e-urheilu perustuu myös joukkuepeliin, kun taas pokerin pelaaminen on pitkälti yksilölaji. Toisaalta tämä ei vaikuta siihen, voidaanko pokerin pelaamista pitää e-urheiluna, koska on olemassa paljon urheilulajeja, jotka ovat yksilölajeja.

Strategian merkitys nettipokerissa ja e-urheilussa

Hyvän strategian luominen ja kehittäminen on avainasemassa varsinkin silloin, jos pelejä haluaa pelata ammatikseen. Jokainen pokerinpelaaja joutuu tutustumaan todennäköisyyksiin ja oppimaan erilaisia tapoja pelata nettipokeria.

Myös monet videopelit perustuvat enemmän tai vähemmän strategiaan. Esimerkiksi Starcraft on peli, joka vaatii pelaajalta paljon strategista ajattelua. Lisäksi monissa peleissä myös todennäköisyyksien laskennasta on paljon hyötyä, mikä on syytä ottaa huomioon.

Tämän takia voikin olla mahdollista, että monet strategisia videopelejä pelaavat pelaajat voivat pärjätä hyvin myös nettipokerissa. Molemmissa tarvitaan harkittujen riskien ottamista, vastustajien lukemista sekä kylmiä hermoja.

Miten urheilu määritellään?

Jotta voidaan pohtia sitä, onko nettipokeri ja e-urheilu ylipäätään edes urheilua, pitää urheilu määritellä tarkemmin. Yleisesti ottaen se määritellään siten, että urheiluun liittyy kilpaileminen, minkä lisäksi fyysiset suoritteet ovat keskeisessä asemassa.

Toisaalta on olemassa myös sellaisia urheilulajeja, joissa fyysisyys ei näyttele kovinkaan merkittävää osaa. Esimerkiksi curlingia tai vaikkapa keilausta pidetään urheiluna, mutta niissäkin fyysisyys on hyvin pienessä roolissa.

Tämän takia voidaan sanoa, ettei fyysisyys yksin määrittele sitä, onko jokin peli urheilua vai ei. Sen sijaan tärkeämpänä tekijänä voidaan pitää sitä, kilpaillaanko pelissä muita pelaajia vastaan. Tässä tapauksessa sekä nettipokeri että e-urheilu voidaan luokitella urheilun piiriin kuuluviksi.

Monet pitävät urheilun määritelmänä myös sitä, kuuluuko laji osana olympialaisiin. Se on kuitenkin hyvin rajattu tapa katsella asiaa, koska hyvin monet urheiluna pidetyt lajit eivät ole olympialajeja.

Sen lisäksi olympialaisiin kuuluvat lajit muuttuvat jatkuvasti. Siksi voi hyvinkin olla, että varsinkin e-urheilu voisi tulevaisuudessa kuulua myös olympiakisoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *